خوب ، دیگه چه خبر؟!

یک دنیا حرف در دلم تلنبار شده است

اما دیگر نه گوش شنوای تو از آن من است

نه من محرمی می یابم برای دردل

حالا با این دل سنگین چه کنم؟

باید دلم را ببرم تا کمی سبک شود

.

.

بیا دلم مال تو

این هم سهم شماست

.

.

می بینی ؟

آخر من هم بیدل شدم ، سبک شدم

حالا تو بگو با خاطراتم چه کنم؟

 

پ.ن:

یه دنیا حرف مهم دارم! کاش خودت بیهوا بپرسی : " خوب دیگه چه خبر؟! "

/ 0 نظر / 7 بازدید