عهد

اینکه دیگه چیزی ازت نمیخوام واسه دل خودم نیست

میدونم عهدی بستی با امام هشتم

نمی خواهم بدعهدی  کنی...

 

- نمی خواهم بدعهدی کنی اما میدونی هنوزم با باز کردن صفحه فال اول فال تورو می خونم بعد میرم سراغ فال خودم!

/ 0 نظر / 6 بازدید