41.

«مده ای حکیم پندم که به کار در نبندم

                         که ز خویشتن گزیرست و ز دوست ناگزیرم»

- سعدی

 

1- یعنی چرا اینقدر آرومم؟ خسته ام یا مرده ام؟

2- دلم برای آغوش گرمت و پچ پچ های یواشکی تنگ شده؛ همین بخدا!

3- یعنی نمیشه الان بیای و با یه بوسه غافلگیرم کنی؟!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید