99.

این روزها زیاد دعا می کنم

برای آرامشت، برای سعادتت در زندگی ای که من سهمی در آن ندارم

دعا می کنم برای شادیت در حالی که چشمم گریان است...

دعا می کنم برای فراموش کردنم و برای فراموش کردنت

تصمیم دارم بهترین هدیه را من به شما بدهم

چیزی نمانده است منتظر باش...

/ 1 نظر / 9 بازدید