# ریحان

44.

  بازکن پنجره را، که بهاران آمد                         که شکفت گل سرخ به گلستان آمد   1- حسن تو همیشه در فزون باد!
/ 0 نظر / 7 بازدید