وقت گل

صوفی گل بچین و مرقع به خار بخش

                                           وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش

یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن

                                          وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش

ای آنکه ره به مشرب مقصود برده ای

                                          زین بحر قطره ای به من خاکسار بخش

/ 0 نظر / 6 بازدید