بازگشت

همین که یادم می‌افتد فردا برمی‌گردی خنده هم به لب هایم برمی‌گردد

حالم بهم می‌خورد از این روزهای بی تو

اما حالا که می‌دانم برمیگردی این چشم انتظاری هم برایم شیرین شده...

زودتر برگرد...

/ 0 نظر / 5 بازدید