پائیز

اولین روز دبستان بازگرد

شادی آنروزهایم بازگرد

بازگرد ای خاطرات کودکی

بر سوار اسبهای چوبکی

خاطرات کودکی زیباترند

یادگاران کهن ماناترند

درسهای روز اول ساده بود

آب را بابا به دارا داده بود

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ

خش خش جاروی مادر روی برگ

همکلاسیهای من یادم کنید

بازهم در کوچه فریادم کنید

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود

جمع بود و تفریقی نبود

ای دبستانی ترین احساس من

بازگزد این مشق ها را خط بزن.

- فرارسیدن فصل رنگ و باران و احساس بر همه ی پائیز دوستان عزیز مبارک...

/ 1 نظر / 7 بازدید