حد دوست داشتن!

هرگز انتظار ندارم مرا همانقدر دوست داشته باشی که دوستت دارم

من باید عاشق تو باشم و آرزومند این باشم که تو مرا بخواهی

                                                                        هرقدر که می خواهی...

- نادر ابراهیمی

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
شوهرجان

در لای چرخ کالسکه، در لای عاجِ چرخِ کالسکه، در لای عینِ عاجِ چرخ کالسکه، در لای چرخشِ عینِ عاجِ چرخِ کالسکه، در لای چرخِ چرخشِ این همه بازیِ روزگار... من اومدم بهت سرزدم................تو چرا نمیای؟ بدون تعارف این پستت، پست ویژه ای بود که من پسندیدم. در لای چرخِ چرخشِ این همه بازیِ روزگار... در لای چرخشِ عینِ عاجِ چرخِ کالسکه، در لای عینِ عاجِ چرخ کالسکه، در لای عاجِ چرخِ کالسکه، در لای چرخ کالسکه، منتظرت هستم.