تمام شدم

 

چند دقیقه وقت داری

تا به من نگاه کنی

به من ، به چشمانم

و به قلبی که برای تو می تپد

و این شب و این باران

و تو

چند دقیقه دیگر وقت داری

تا به من نگاه کنی

پیش از آنکه کاملاً تمام شوم.

 

-سنت اگزوپری

 

1- تمام شدم، نگریستی مرا؟

 

/ 3 نظر / 7 بازدید

مادر ای مهربان ترین ......ومقدس ترین ای فرشته پاکی ها .....زبان ازوصف توعاجز.........وقلم از نگارش مهربانی هایت حیران است......تورا چه بنامم...... که تمام واژه های شعرمن در وصف توسرگردان است.......زیباترین وشایسته ترین نام تو....... ای کوه صبوری ومهربانی........ همان ((مادر))است .....ومن تورا به وسعت مهربانیت دوستت دارم ......تقدیم به تمام مادران.....روز مادر وزن مبارک ......paez2012.persianblog.ir (پاییزفصل زیبا )

فرهاد

وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم. وقتی که دیگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم. وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم. وقتی او تمام کرد من شروع کردم. وقتی او تمام شد من آغاز شدم. و چه سخت است. تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن است، مثل تنها مردن ! نویسنده: مهرنوش [http://tarahelahzeha.persianblog.ir] پاسخ: به دلتنگی هایمـــ دست نزن می شكند بغضــمـــــ یك وقت !! آنگاه غرقـــــ می شوی در سیلابـــــ اشكهایی كه بهانه ی روانــــــ شدنش هستی !! . . .

فرهاد

عشق نبود به کدامین بهانه ای می خندیدیم و می گریستیم؟ کدام لحظه های ناب را اندیشه می کردیم؟ چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ آری... بی گمان پیشتر از اینها مرده بودیم اگر عشق نبود !