119.

آخرین باریه که توی این اتاقم

آخرین باریه که پشت این میز میشینم

آخرین باریه که در و دیوار این اتاق رو لمس میکنم

احساس سنگینی دارم

احساس خفگی

/ 0 نظر / 11 بازدید