6.

 

امدی و با بازگشتت بهار را با خود آوردی...

بیا و بازوان گشوده ام را بیش از این منتظر مگذار...

بیا که خانه و کاشانه همینجاست

همین وسعت آغوش من خانه ماست

بیا و چراغ  این خانه را روشن کن...

/ 0 نظر / 14 بازدید