خاطرات

این روزها

دلم برای لبخندی تنگه که جز خاطره ازش چیزی باقی نمونده...

 

اما عجیبه که بعضی خاطرات چه نشاط و حرارتی تو وجودت ایجاد می کنند

این طور نیست؟

 

/ 1 نظر / 5 بازدید