به روی خودم نمی آورم

خبر بازگشتت رسید

اما این بار دل و آسمان هر دو پر اضطرابند

و چشمانم لبریز اشک

آماده باش!

سیل سهمگینی در راه است...

/ 1 نظر / 8 بازدید
هیوا

به روی خودم نمی آورم اما شب ها بالشم قطره قطره خیس میشود