مرد باش

این بی تو بودن داره کلافم میکنه

نه اینکه نباشی!

هستی اما میخوای نباشی

لطف کن و بذار تکلیفم روشن باشه

یا مرد باش و بمون یا مردونه برو و برنگرد

فقط تصمیمت رو بگیر

و این جهنم دودلی رو واسه هردومون تموم کن...

/ 0 نظر / 7 بازدید