انتظار

نه سیلی آمد

نه طوفانی برپا شد

نه نسیم آشتی وزید

من همچنان منتظر

تو همچون خاطره ای دور، همچون باد...

/ 1 نظر / 5 بازدید
شهسا

باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم: من تنها نیستم , تنها منتظرم [گل]