خواب شیرین

میدونی لذت بخش ترین خواب دنیا چیه؟

- مهم نیست رو سنگ باشی یا خس و خاشاک یا شن و ماسه

و یا بستری از پنبه  و بالشی از پر قو !

مهم اینه که تو آغوش اونی که دوستش داری باشی.

یادت نره:

" لذت خواب خوش به همبسترته نه به بستر "

/ 0 نظر / 5 بازدید