جادوی باران

 

و این منم که مثال شوالیه ای قهرمان با جادوی باران میجنگم تا وسوسه قدم زدن و بوسیدنت زیر باران را مغلوب کنم.

 

- گاهی پیروزی تلخ است وقتی با قلبی مجروح به کاخ سرد خود بازمیگردی.

/ 0 نظر / 11 بازدید