جایگاه

می دانی؟

آخر همه ی شعرهایم

آخر همه ی حرف هایم

آخر همه ی نگاه هایم

آخر همه ی افکار پنهانی و آشکارم

آخر همه زندگی ام به تو ختم می شود؟

 

پ.ن:

- هرچه نگاه میکنم ببینم جایگاه تو در زندگی ام کجاست چیزی نمی یابم

لعنتی آخر همه ی زندگی ام را اشغال کرده ای...

/ 1 نظر / 8 بازدید
elaheabha

بنویسید به دیوار سکوت عشق سرمایه هرانسان است بنشانید به لب حرف قشنگ حرف بدوسوسه شیطان است وبدانید که فردا دیر است اگر غصه بیاید امروز تا همیشه دلتان درگیر است پس بسازید رهی را کنون تا ابد سوی صداقت برود و بکارید به هر خانه گلی که فقط بوی محبت بدهد سلام من امروز وبم رو درست كردم بهم سر بزن و نظرتو بگو ممنون