این روزها هوا هم عاشق است

وای باران

باران

شیشه ی پنجره را باران شست

از دل من اما

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

- حمید مصدق

 

- این هوای عاشق و حس بوسیدن دستهای خیست که اسب خیالم رو تا کجاها نمیتازونه!

/ 1 نظر / 9 بازدید