لذت نوشیدن چایی داغ

فنجون چائی رو گذاشتم روی میز و گفتم : چائیت سرد نشه

- : نه داغه هنوز!

 و من چشمهام رو بستم و گرمی دستاتو تجسم کردم

*

*

*

عاشق اینم که لیوان چائی داغ رو تا زمانیکه وقت نوشیدنش برسه تو دستام نگه دارم  و چشمامو ببندم و گرمی دستاتو به یاد بیارم

فقط اینجوری می شه لذت نوشیدن یه چائی داغ رو چشید...

/ 0 نظر / 6 بازدید