زندگی شاید همین باشد

هی فلانی زندگی شاید همین باشد:
یک فریب ساده و کوچک.
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را
جز برای او و جز با او نمی خواهی.
من گمانم زندگی باید همین باشد …
زخم خوردن
آن هم از دست عزیزی که برایت هیچ کس چون او گرامی نیست
بی گمان باید همین باشد !

/ 2 نظر / 5 بازدید
شب مهتاب

حرف های ما هنوز ناتمام نا نگاه میکنی وقت رفتن است ... آی ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر میشود قشنگ بود [گل]